Random foto

ImpeesaNet


Voor leiding

 Impeesa nieuws feed

Contact gegevens

Scoutinggroep Impeesa-Zoetermeer
Achterweg 21
2716 NP  Zoetermeer

Voor verhuur uitsluitend via:
verhuur@impeesa-zoetermeer.nl
We verhuren ons terrein niet voor particuliere feesten/partijen, enkel voor organisaties/verenigingen.


Bestuur:
Bestuur@impeesa-zoetermeer.nl

Ledenadministratie:
Voor informatie over lidmaatschap, gebruik Zoetermeerpas. ed.
ledenadministratie@impeesa-zoetermeer.nl.

Uw gegevens inzien en wijzigen

Scouts Online
Binnen Scouting maken we gebruik van Scouts Online als administratieve applicatie. Het grootste deel van de 'verwerkingen' van uw persoonsgegevens, vindt hier plaats. Ieder lid van Impeesa is in Scouts Online geadministreerd en kan daar zijn of haar gegevens inzien en bewerken.In Scouts Online vindt u uw eigen basisgegevens terug, waaronder huis- en e-mailadressen en telefoonnummers maar u vindt daar ook informatie over Impeesa en de speltakken van Impeesa. 
 
Bij wijzigingen in uw contactgegevens, bijvoorbeeld door een verhuizing, kunt u met uw Scouts Online-account de veranderingen zelf doorvoeren, zodat Impeesa automatisch op de hoogte is en u weet te bereiken indien nodig.
 
Hoe zie ik mijn gegevens en hoe werk ik die gegevens bij?
U kunt uw gegevens inzien en bewerken door in te loggen met uw Scouts Online account. Misschien heeft u al een Scouts Online-account, zo niet dan kunt u dat zelf aanvragenDoneren aan Impeesa?

Heeft u een warme band met Scouting (Impeesa) en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van meiden en jongens in Zoetermeer en omgeving? Word dan donateur! Als donateur van Impeesa geeft u onze Scoutinggroep een steuntje in de rug en draagt u bij aan het realiseren van mooie projecten en de ontwikkeling van het Scoutingspel bij onze vereniging! Een eenmalige gift of schenking kunt u doen door het overmaken van het door u beoogde bedrag onder vermelding van 'gift' of 'schenking': Scouting Impeesa Zoetermeer - IBAN bankrekening: NL57 RABO 0103 8364 62.
Namens al onze vrijwilligers: bedankt!