Random foto

ImpeesaNet


Voor leiding

 Impeesa nieuws feed

Algemeen

De Explorers bij Impeesa zijn sinds september 2006 opgedeeld in 2 verschillende speltakken: 

 • De Explorers: jongens en meiden van 14-16 jaar (op vrijdag van 19.30-21.30)
 • De Jongerentak: jongens en meiden van 16-18 jaar (op donderdag van 20.00-22.00)


  Deze verdeling is nog niet heel gebruikelijk binnen Scouting, alhoewel hij steeds meer wordt overwogen en toegepast, ook bij andere scoutinggroepen.

  De voordelen die deze verdeling met zich meebrengt:

  Er hoeft geen "verticale" splitsing meer plaats te vinden, waardoor een groep gelijkmatig over twee verschillende speltakken wordt verdeeld, "vriendjes en vriendinnetjes" hoeven dus niet uitelkaar, en blijven bij dezelfde groep als waarmee zij naar de speltak zijn gekomen

  De kans op leegloop of het overvol raken (en daarmee de fluctuatie in de behoefte van het aantal explo-speltakken)  van 1 van beide speltakken is nihil door de natuurlijke doorstroom binnen 2 jaar.

  In het segment van 14-18 jarigen gebeurd er binnen 4 jaar heel erg veel. Binnen 4 jaar worden jonge pubers jong volwassenen. De "groeispurt" zet niet alleen lichamelijk, maar met name ook geestelijk in, met als gevolg dat binnen zeer korte tijd, een zeer grote ontwikkeling wordt doorgemaakt. Vaak een relatief veel grotere ontwikkeling dan in de jaren daarvoor gedurende hetzelfde tijdsbestek. Doordat iedere speltak zich op zijn eigen leeftijdscategorie kan focussen, kan dit proces beter begeleid worden. Hiermee wordt het verschil tussen de relatief zelfstandige oudere explo en de nog kat uit de boom kijkende jongere explo verkleind. Men is immers maximaal een jaar verder dan de rest.

  Oudere explo's blijven een jaar langer dan voorheen, waardoor, door afnemende begeleiding, en stimulatie van de zelfstandigheid, men beter is toegerust op de volledige zelfstandigheid van een stam, of het startende leiderschap bij een speltak.

 •